Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Γενική ιστορία της Yπνώσεως και τα Οφέλη της

Η ύπνωση έχει μακρά ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ασκείται αδιάκοπα επί χιλιετίες με διαφορετικές ονομασίες στους διαφορετικούς λαούς. Αρχαίοι πάπυροι με ηλικία μεγαλύτερη των 3.000 χρόνων περιγράφουν υπνωτικές διαδικασίες που εφάρμοζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι μάντεις όμοιες με τις σημερινές. Μάντεις, φακίρηδες και γιόγκι έχουν χρησιμοποιήσει την ύπνωση για θεραπευτικούς κυρίως λόγους, χωρίς ούτε οι ίδιοι να το έχουν συνειδητοποιήσει. Η προσευχή και το θεραπευτικό άγγιγμα αποτελούν συνηθισμένες πρακτικές σε πολλές θρησκείες.