Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Γενική ιστορία της Yπνώσεως και τα Οφέλη της

Η ύπνωση έχει μακρά ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ασκείται αδιάκοπα επί χιλιετίες με διαφορετικές ονομασίες στους διαφορετικούς λαούς. Αρχαίοι πάπυροι με ηλικία μεγαλύτερη των 3.000 χρόνων περιγράφουν υπνωτικές διαδικασίες που εφάρμοζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι μάντεις όμοιες με τις σημερινές. Μάντεις, φακίρηδες και γιόγκι έχουν χρησιμοποιήσει την ύπνωση για θεραπευτικούς κυρίως λόγους, χωρίς ούτε οι ίδιοι να το έχουν συνειδητοποιήσει. Η προσευχή και το θεραπευτικό άγγιγμα αποτελούν συνηθισμένες πρακτικές σε πολλές θρησκείες.

Γνωρίζουμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες προκαλούσαν υπνωτικά φαινόμενα κατά την διάρκεια τελετών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μαντεία με πιο γνωστά το πανάρχαιο μαντείο της Δωδώνης, αφιερωμένο στον Δία, και το φημισμένο μαντείο την Δελφών αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Τα μαντεία ήταν πανελλήνια θρησκευτικά κέντρα, στα οποία κατέφευγαν τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι για να πληροφορηθούν το μέλλον και να ζητήσουν τη συμβουλή των θεών για σημαντικές υποθέσεις τους.

Είναι επίσης γνωστό ότι κατά τον 6ο και 5ο αιώνα στα Ασκληπιεία, τα οποία ήταν λατρευτικοί ναοί και ταυτόχρονα θεραπευτικά κέντρα, οι ιερείς-θεραπευτές, οι οποίοι ασκούσαν τη λειτουργία του ψυχίατρου πετύχαιναν εντυπωσιακές θεραπείες.

Από το πλήθος των Ασκληπιείων τα πιο ονομαστά ήταν της Τρίκκης, το αρχαιότερο και επιφανέστερο (σημερινά Τρίκαλα), της Επιδαύρου και της Κω. Η προετοιμασία των ασθενών, που είχε τελετουργικό χαρακτήρα, τους προδιέθετε θετικά και ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους για το θεραπευτικό αποτέλεσμα, το οποίο επιτυγχανόταν με εγκοίμηση (ονειρομαντεία) στο Άβατον.

Ύπνωση και Επίπεδο Άλφα

Η Ύπνωση μοιάζει πολύ με την ονειροπόληση. Όταν ονειροπολείτε, αλλοιώνετε την κατάσταση της συνειδητοποίησης σας στην περιοχή της συχνότητας Άλφα, κι ύστερα αφήνετε ελεύθερη την φαντασία σας. Διατηρείτε τη γνώση και τη συνείδησή σας και παραμένετε συγκεντρωμένοι, ανεπηρέαστοι από εξωτερικές καταστάσεις. Η ονειροπόληση είναι ένα απόλυτα ομαλό, ασφαλές και υγιεινό φαινόμενο στο οποίο αφηνόμαστε όλοι από καιρό σε καιρό.

Καμιά φορά, η ονειροπόληση ενός ατόμου, είναι τόσο έντονη, και τόσο προσανατολισμένη προς ένα αντικειμενικό σκοπό, ώστε το άτομο ουσιαστικά εξαναγκάζει αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό να επιτευχθεί. Κάτι τέτοιο συνήθως συμβαίνει αυτόματα και δίχως εσκεμμένη πρόθεση από μέρους μας.

Η Ύπνωση είναι μια τεχνική που σας καθιστά ικανούς να πετύχετε αυτή την αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης... την κατάσταση της ονειροπόλησης… εσκεμμένα, και να κατευθύνετε την προσοχή σας προς εξειδικευμένους αντικειμενικούς στόχους, έτσι που οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν.

Όπως και η ονειροπόληση, η Ύπνωση είναι μια απόλυτα ομαλή, φυσική, ασφαλής και υγιεινή κατάσταση και φαινόμενο. Τόσο στην ονειροπόληση όσο και στην Ύπνωση το μυαλό σας βρίσκεται στο επίπεδο Άλφα όπου υπάρχει Ανώτερη συγκέντρωση και αντίληψη. Εδώ θέτετε στόχους ευεργετικούς όπως ο έλεγχος συνηθειών (κάπνισμα, φαγητό) βελτίωση αυτοεικόνας, μνήμης και στόχους ανάπτυξης και εξέλιξης.

Ο κατάλογος των χρήσεων της Ύπνωσης είναι σχεδόν απεριόριστος. Η Ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση του νου. Δεν είναι ύπνος. Όταν είναι κανείς υπνωτισμένος, εξακολουθεί να έχει πλήρη επίγνωση. Η Ύπνωση είναι απλώς το παραμέρισμα του συνειδητού και η άμεση επαφή με το υποσυνείδητο. Είναι μια νοητική κατάσταση στην οποία το άτομο εφαρμόζει τις συστάσεις που του γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι σε κανονικές συνθήκες.

Καταστέλλεται η δύναμη της συνειδητής κριτικής. Η εστίαση της προσοχής του είναι πιο στενή και η αντίληψη του σημείου εστίασης είναι πολύ εντονότερη από ότι σε κατάσταση εγρήγορσης. Όσο το άτομο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση έντονης εστίασης και αντίληψης οι συστάσεις που του γίνονται, πηγαίνουν κατευθείαν στο υποσυνείδητό του.....

 Η Ύπνωση είναι Πάντα Αυτοΰπνωση

Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ύπνωση που καθοδηγείται από κάποιον άλλον και την Αυτοΰπνωση. Όμως η Ύπνωση είναι πάντα Αυτοΰπνωση.
Ένας υπνοθεραπευτής μπορεί να σας βοηθήσει καθοδηγώντας ή αναπτύσσοντας την υπνωτική κατάσταση, αλλά τον έλεγχο τον έχετε πάντα εσείς. Η Ύπνωση είναι δική σας.

Παρότι ο όρος «Ύπνωση» προέρχεται από την λέξη «Ύπνος», στην πραγματικότητα οι δύο καταστάσεις απέχουν πολύ όπως αποδεικνύουν και πολλές μελέτες με την βοήθεια ηλεκτροεγκεφαλογράφου (ΗΕΓ). Κατά την Ύπνωση, η προσοχή και η συγκέντρωση παραμένουν εστιασμένες σε αντίθεση με τον ύπνο, γι΄ αυτό και τα ευεργετήματα της Ύπνωσης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με συνηθισμένο ύπνο.

Όταν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση Ύπνωσης, είναι απαγκιστρωμένος από την διαρκή συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος και την ενασχόληση με τα προβλήματα της καθημερινότητας, καταφέρνοντας έτσι να εστιάσει την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η βοήθεια του άλλου ατόμου περιορίζεται στο να υποβάλλει κάποιες κατευθύνσεις προς τις οποίες θα εστιαστούν οι δημιουργικές ικανότητες και η φαντασία του ατόμου ώστε να επιτευχθεί κάποιος επιθυμητός στόχος.

Η κατάσταση Ύπνωσης δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ή υποβάλλεται από κάποιον άλλο. Πρόκειται αντίθετα για μια έμφυτη δυνατότητα που ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο και του επιτρέπει να βυθίζεται σε μια βαθιά επίγνωση του εαυτού του.

Η Ύπνωση και τα ευεργετικά της αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν τόσο με καθοδήγηση και θεραπευτική παρέμβαση ενός ειδικευμένου ατόμου, όσο και χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, όπως γίνεται στην περίπτωση της Αυτο-ύπνωσης. Η ευκολία με την οποία ένα άτομο υπνωτίζεται, ποικίλλει.

Άνθρωποι που έχουν την τάση να περνούν εύκολα σε κατάσταση αφαίρεσης ή ονειροπόλησης, είναι συχνά και ιδιαίτερα υποβόλιμοι στη διαδικασία της Ύπνωσης. Ωστόσο ο καθένας μας έχει έμφυτη σε κάποιο βαθμό αυτήν την  ικανότητα η οποία μπορεί επιπλέον να καλλιεργηθεί.

Είναι ένα φυσικό φαινόμενο του ανθρώπινου νου και συμβαίνει σε όλους μας μερικές φορές κάθε μέρα, στιγμιαία ή για μεγαλύτερη διάρκεια, όπως την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση ή διαβάζουμε, ή κοιτάζουμε έξω απ' το παράθυρο με στοχασμό ή οδηγούμε. Μπορεί να οδηγεί κανείς με την προσοχή του τόσο συγκεντρωμένη στον δρόμο, ώστε όταν φτάνει στον προορισμό του να μην έχει καμιά συνειδητή ανάμνηση της διαδρομής που ακολούθησε.

'Η μπορεί να παρακολουθεί μια ταινία στην τηλεόραση τόσο αφοσιωμένα ώστε να χάνει για ένα διάστημα την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Σε πειραματικό επίπεδο αυτή η εναλλακτική αντίληψη της πραγματικότητας αντανακλάται στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου όπου παράγονται εγκεφαλικά κύματα Άλφα.

Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που, χωρίς να ταυτίζονται με τη διαδικασία της Ύπνωσης, παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες μ' αυτήν όπως για παράδειγμα ο διαλογισμός, ο θεραπευτικός οραματισμός, η προσευχή ή οι τεχνικές άσκησης του λεγόμενου Mind Control (αυτοέλεγχος του Νου), αλλά και καθημερινές αυθόρμητες καταστάσεις όπως η κοινή ονειροπόληση.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου περνά από την παραγωγή κυμάτων Βήτα (που χαρακτηρίζουν τη συνήθη λειτουργία κατά την εγρήγορση) στα κύματα Άλφα που συνοδεύουν κάθε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας ο νους μας, παρουσιάζει κάποιες πρόσθετες δυνατότητες να επεξεργαστεί δεδομένα με διαφορετικό από το συνήθη τρόπο, να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να ανατρέψει παλιές συνήθειες, να βιώσει τις λειτουργίες και τις ανάγκες του σώματος με μεγαλύτερη ακρίβεια και να ανακατανείμει τη «ζωτική ενέργεια» του φυσικού σώματος (αυτό του στην κινέζικη ιατρική ονομάζεται ΤΣΙ), εξισορροπώντας ενεργειακά μπλοκαρίσματα, λειτουργικές ανισορροπίες ή ψυχολογικούς περιορισμούς.

Όλες οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς και πολλές πανάρχαιες ή νεότερες πρακτικές αυτογνωσίας ή εκγύμνασης, θεραπείας ή προσωπικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα η Γιόγκα, οι ανατολικές πολεμικές τέχνες, αλλά και πολλές θεραπευτικές μέθοδοι, αποδεκτές από τη συμβατική δυτική ιατρική, έχουν ενσωματώσει κάποια μορφή διαλογισμού ή βαθιάς χαλάρωσης στη διδασκαλία τους συνειδητοποιώντας το τεράστιο δυναμικό αλλαγής και αυτοθεραπείας που διαθέτει το ανθρώπινο ον.

Ο άνθρωπος της εποχής μας και ιδιαίτερα εκείνος που ζει στην πόλη βομβαρδίζεται διαρκώς από θόρυβο κάθε είδους, ηχητικό, οπτικό, ηλεκτρομαγνητικό και πληροφοριακό. Χάνει έτσι όλο και περισσότερο την ικανότητα για ουσιαστική χαλάρωση, για ένα περιστασιακό άδειασμα του πολυάσχολου νου του και επομένως για την επαφή με τον αληθινό του εαυτό, καθώς είναι παγιδευμένος στο συνεχές κυνηγητό ενός υποθετικού μέλλοντος αγνοώντας και αποφεύγοντας συστηματικά την ένωσή του με το Τώρα.

Αντίθετα με αυτό που φαντάζονται πολλοί, στην κατάσταση Ύπνωσης δε χάνει κανείς τη συνείδησή του ή τη βούλησή του. Αντίθετα μαθαίνει να εστιάζει τη βαθύτερη επίγνωση στο εσωτερικό του ίδιου του εαυτού του, επιτρέποντας στο υποσυνείδητο κομμάτι του νου να βγει στην επιφάνεια, σε αντίθεση με την συνήθη κυριαρχία του Συνειδητού.

Αυτές οι δύο τόσο διαφορετικές και αντικρουόμενες τάσεις είναι πιθανό να ταυτίζονται με κάποιες ανώτερες λειτουργίες των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου μας: το Συνειδητό, που συσχετίζεται με τις αναλυτικές, λογικές, μαθηματικές και λεκτικές διεργασίες που λαβαίνουν χώρα στο Αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενώ το υποσυνείδητο συνδέεται με λειτουργίες του Δεξιού ημισφαιρίου: συνολική αντίληψη των πραγμάτων, οπτική αντίληψη, φαντασία, ρυθμός, συναίσθημα και δημιουργικότητα...

Υπνοθεραπεία

Ύπνωση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος, συνήθως με τη βοήθεια κάποιου άλλου, επιτρέπει στον εαυτό του να γίνει πιο υποβόλιμος.

Η ύπνωση μπορεί καλύτερα να οριστεί σαν μια κατάσταση χαλάρωσης και εκλεκτικής συγκέντρωσης της προσοχής, κατάσταση κατά την οποία ο νους απομακρύνεται από τις καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις και ελαττώννει ή και τελείως αποκλείει την αντίληψη του περιβάλλοντος και των όσων συμβαίνουν σε αυτό.

Σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης η προσοχή και η συγκέντρωση εστιάζονται εντατικά σε ένα αντικείμενο ή θέμα, αφήνοντας το υποσυνείδητο ελεύθερο να ανταποκριθεί στην υποβολή και να γίνει ικανό να εκδηλώσει δημιουργική φαντασία.

Η φαντασία αποδεσμεύεται από τους περιορισμούς της πραγματικότητας και της λογικής, του χώρου και του χρόνου. Ο άνθρωπος «αφήνει τα πράγματα να συμβούν» μέσω του υποσυνείδητου νου, αντί να προσπαθεί να τα κάνει να συμβούν με τον συνειδητό νου.

Ελεύθερος από το άγχος και αποδεσμευμένος από την κυριαρχία του αναλυτικού νου, συγκεντρώνεται στα πράγματα που θέλει να κατανοήσει και να αλλάξει και στο με τι τρόπο μπορεί καλύτερα να γίνει αυτό.

Έννοιες που συχνά αναφέρονται για να χαρακτηρίσουν την ύπνωση και τις λεγόμενες «καταστάσεις trance» περιλαμβάνουν: καταστάσεις αλλαγής της συνειδητότητας (Altered States of Consciousness), κατάσταση αυξημένης ενημερώτητας, κατάσταση εσωτερικής ενημερότητας, κατάσταση αυξημένης δεκτικότητας στην υποβολή, κατάσταση μη κριτικής αποδοχής της υποβολής.

Η ύπνωση δεν είναι ένα φαινόμενο που κάποιος άνθρωπος μπορεί να επιφέρει ή να επιβάλλει σε κάποιον άλλο, αλλά μια ικανότητα που κάθε άνθρωπος διαθέτει και που μπορεί να εκδηλώσει, συνήθως με τις οδηγίες και τη βοήθεια κάποιου εκπαιδευμένου θεραπευτή, αλλά και μόνος του, αν έχει κατάλληλα εκπαιδευτεί, όπως στην περίπτωση της αυτο-ύπνωσης.

Η ικανότητα της ύπνωσης είναι ένα έμφυτο ταλέντο που διαθέτουν οι άνθρωποι, η ικανότητα να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να αλλάζουν τις βαθύτερες, συνήθως υποσυνείδητες σκέψεις τους και να μεταβάλλουν την πραγματικότητά τους.
Αυτό το ταλέντο μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένο σε έναν άνθρωπο, αλλά μπορεί και να καλλιεργηθεί.

Παρά το όνομά της, που παραπέμπει στην έννοια του ύπνου, η ύπνωση δεν είναι μια κατάσταση ύπνου. Είναι μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της συνειδητότητας, κατά την οποία αυτό που φαντάζεται κανείς το βιώνειι σαν να είναι πραγματικό.

Πρώτα χαλαρώνει κανείς το σώμα του, μετά χαλαρώννει το συνειδητό μέρος του νου του και κατόπιν εστιάζει την φαντασία του. Για να γίνεί αυτό πρέπει φυσικά να είναι ξυπνητός, να μη κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης οι ενήλικοι συνήθως προτιμούν να έχουν τα μάτια κλειστά, αλλά τα περισσότερα παιδιά κρατάνε ανοιχτά τα μάτια και συχνά μάλιστα τους αρέσει να κινούνται και να περπατούν.

Όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης η προσοχή και η συγκέντρωση είναι περισσότερο εστιασμένες, ενώ στον ύπνο γενικά δεν συμβαίνει αυτό. Επίσης, το εγκεφαλογράφημα κατά τον ύπνο διαφέρει από αυτό κατά τη διάρκεια της ύπνωσης.

Πολλοί άνθρωποι έχουν εξωπραγματικές και λανθασμένες εντυπώσεις για το τι είναι και το τι μπορεί να κάνει η ύπνωση, πράγμα που συνήθως οφείλεται στις εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει σχετικά με το θέμα, π.χ. από τον κινηματογράφο ή από επιδείξεις υπνωτιστών μπροστά σε κοινό.

Στην πραγματικότητα η εμπειρία της ύπνωσης συχνά δεν έχει τίποτε το δραματικό ή το παράξενο. Για πολλούς ανθρώπους, η εμπειρία του να είναι σε ύπνωση δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από τη συνηθισμένη τους κατάσταση της εγρήγορσης. Πολλοί μπορεί να νιώσουν απογοήτευση γι’ αυτό και να πουν: «Δεν αισθάνθηκα να είμαι σε ύπνωση!…»

Άλλοι περιγράφουν την εμπειρία τους σαν μια κανονική κατάσταση, όπου νιώθουν την προσοχή τους έντονα εστιασμένη, νιώθοντας συγχρόνως πολύ ήρεμοι και χαλαρωμένοι. Κάποιοι τη βιώνουν σαν μια αλλαγή κατάσταςης συνειδητότητας.

Όπως όμως και να περιγράφουν την εμπειρία τους, όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μια εμπειρία πολύ ευχάριστη. Πάντως, θεραπευτικά αποτελέσματα από την ύπνωση υπάρχουν, ανεξάρτητα από το αν αυτή βιώνεται σαν κάτι το θεαματικό ή σαν κάτι το απόλυτα συνηθισμένο.

Στην πραγματικότητα η ύπνωση είναι μια πολύ οικεία κατάσταση για τους περισσότερους ανθρώπους. Διηθεί την καθημερινότητά μας με αμέτρητους τρόπους, μπαίνουμε και βγαίνουμε από την ύπνωση πολλές φορές καθημερινά, χωρίς να το γνωρίζουμε, π.χ. ενώ παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα στην τηλεόραση ή ενώ διαβάζουμε ένα βιβλίο. Σας έχει συμβεί να απορροφηθείτε τόσο έντονα από κάποια ονειροπόληση ώστε να μη προσέχετε και να μη αντιλαμβάνεστε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας;

Ή πάλι, ενώ οδηγείτε για πολλή ώρα, να πάψετε να έχετε σαφή αντίληψη του χώρου γύρω σας, να αρχίσετε να οδηγείτε «μηχανικά» ενώ ο νους σας ταξιδεύει και ατενίζει νοερά περιοχές που φαντάζεστε ή που έχετε επισκεφτεί, γεγονότα που έχετε ζήσει ή που ονειρεύεστε να ζήσετε;

Ή να αφοσιωθείτε τόσο έντονα σε μια δουλειά, σε κάτι που κάνετε, ώστε να πάψετε να ακούτε τους θορύβους, να μη αντιλαμβάνεστε οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει περισπασμό και να χρειαστείτε κάποια δευτερόλεπτα για να ξαναβρείτε τον προσανατολισμό σας στον εξωτερικό κόσμο όταν η δουλειά τελειώσει;

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε υπάρξει σε ύπνωση. Η ίδια η ύπνωση επομένως είναι απλά μια κατάσταση, δεν είναι θεραπεία. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος για θεραπεία. Αυτό που βασικά δίνει τα σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα δεν είναι η ίδια η ύπνωση, αλλά η ψυχοθεραπεία που γίνεται κατά τη διάρκεια της ύπνωσης.

Επιστημονικά ο όρος της ύπνωσης δεν είναι εύκολο να διατυπωθεί. Το τι ακριβώς συμβαίνει κατά την ύπνωση και με τι τρόπο παραμένει αντικείμενο έρευνας και συζητήσεων.

Στο βιβλίο του «Ψυχοβιολογία του Νου-Σώματος, Θεραπεία, Νέες αντιλήψεις για τη θεραπευτική Ύπνωση» ο Έρνεστ Ρόσσι γράφει: « Από την καθιέρωση της ύπνωσης πριν από πάνω από 200 χρόνια, έχει σταθεί αδύνατο ανάμεσα στους κύκλους των θεραπευτών να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό ορισμό του τι είναι ακριβώς η ύπνωση.

Είναι πιθανόν ότι η αντίληψή μας για το στοιχείο της θεραπείας που ενυπάρχει σε αυτό που έχει αποκληθεί ύπνωση ‘ή θεραπευτικό trance’ θα αλλάζει και θα εξελίσσεται, όσο καιρό οι αντιλήψεις μας για την συνείδηση και τη φύση του νου θα συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Αυτές οι διαδικασίες θεραπείας είναι μια φυσιολογική λειτουργία αυτού που είναι ο νους, η φαντασία και η ζωή.» Θεραπευτικές ενδείξεις της ύπνωσης. Η ύπνωση μπορεί να βοηθήσει σε: Απαλλαγή από ανθυγιεινές συνήθειες, όπως π.χ. το κάπνισμα. Συνήθως σε πολύ σύντομο χρόνο και με λίγα ή καθόλου συμπτώματα στέρησης της νικοτίνης.

Χάσιμο βάρους: Δίαιτα αδυνατίσματος. Δημιουργία νέων και περισσότερων υγειών συνηθειών διατροφής. Ενίσχυση των κινήτρων για χάσιμο βάρους. Βοήθεια στη διατήρηση του επιθυμητού βάρους. Ενίσχυση της φυσικής δυνατότητας και της επιθυμίας για φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Απαλλαγή από αϋπνίες, βελτίωση της ποιότητας του ύπνου: Απομάκρυνση από το νου των σκέψεων, ανησυχιών και φροντίδων που δυσκολεύουν τον φυσιολογικό ύπνο.
 
Αυτούπνωση για να νιώσει νυσταγμένος κανείς. Ύπνος που ξεκουράζει και ανανεώνει. Χαλάρωση και αντιμετώπιση του στρες: Εκμάθηση τεχνικών για την ελάττωση ή την εξαφάνιση του στρες…

Τεχνικές Χαλάρωσης

Αύξηση της δημιουργικότητας. Απελευθέρωση του μπλοκαρισμένου δυναμικού και χρησιμοποίησή του σε περιοχές δημιουργικής έκφρασης.

Βελτίωση της συγκέντρωσης και της απόδοσης στη μάθηση: Καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μάθησης, βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης κατά την μελέτη. Θετική στάση ως προς την μάθηση. Αντιμπετώπιση άγχους διαγωνισμών κ.λπ. 

Αντιμετώπιση άγχους κατά την ομιλία μπροστά σε κοινό: αντιμετώπιση της νευρικότητας και της ντροπαλότητας σε καταστάσεις όπου εκτίθεται κανείς μπροστά σε κοινό. Αυτοπεποίθηση και φυσικότητα στην ομιλία. Άγχη και φοβίες συγκεκριμένες: Φόβος οδήγησης, φόβος ανελκυστήρων, αεροπλάνων, φοβίες ασθενειών, εντόμων, του πλήθους κ.λπ.

Προεγχειρητικό άγχος. Εκμάθηση διαφορετικών τρόπως αντίδρασης στα φοβικά ερεθίσματα. Έλεγχος του πόνου: Η ύπνωση έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση του πόνου, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων αντί αναισθησίας – όταν αυτή αντενδείκνυται, στην οδοντιατρική, σε χρόνιες παθήσεις όπως αρθρίτιδες, πόνοι της πλάτης κ.λπ. Απαλλαγή από τις συνέπειες συναισθηματικού ή σωματικού τραύματος:

Ανακούφιση και απομάκρυνση από τη συνείδηση και τη μνήμη τραυματικών και δυσάρεστων εμπειριών. Διερεύνηση και εντοπισμός τραυματικών εμπειριών προκειμένου να κατανοηθούν και να θεραπευτούν οι τραυματικές τους συνέπειες. Αντιμετώσιση ισχυρών συγκινησιακών κρίσεων: Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης είναι συχνά και σε κατάσταση μεγαλύτερης υποβολιμότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί θεραπευτικά σε επείγουσες καταστάσεις.

Βοήθεια κατά τον τοκετό: Ελάττωση του πόνου, διευκόλυνση της διαδικασίας του τοκετού, υποβοήθηση της ανάρρωσης και της επαφής με το νεογέννητο. Βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων. Αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτο συγκέντρωσης. Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και του επιπέδου των προσδοκιών επιτυχίας. Δημιουργία αίσθησης νίκης και επιτυχίας. Ενίσχυση της σωματικής δύναμης και του συντονισμού των κινήσεων. Βελτίωση των επιδόσεων μέσω οραματισμού υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης αθλητικής συμπεριφοράς.

Βελτίωση της εικόνας του εαυτού, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, ενίσχυση του εγώ: Τεχνικές που χρησιμοποιούν θετικές υποβολές για να ενισχύσουν την δημιουργία θετικών εικόνων και θετικών πεποιθήσεων σχετικών με την αυτοαξία και τον αυτοσεβασμό. Απαλλαγή από συνήθειες αρνητικής σκέψης που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Ενίσχυση της θετικής παρουσίας του ατόμου στο περιβάλλον…

Ύπνωση - η Υπέρτατη Θεραπευτική Δύναμη

Για να καταλάβει κανείς τι είναι η ύπνωση, πρέπει να εξετάσει τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου, που εκδηλώνονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας

Το πρώτο επίπεδο ή στάδιο ονομάζεται Βήτα και είναι το επίπεδο της πλήρους συναίσθησης. Λειτουργούμε σ' αυτό το επίπεδο επί δεκαέξι περίπου ώρες κάθε μέρα. Κύρια αποστολή αυτού του επιπέδου είναι η ρύθμιση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή, οι νεφρικές λειτουργίες, η πέψη κ.λπ. Περίπου το 75% του επιπέδου Βήτα, ή του συνειδητού νου, ξοδεύεται για την παρακολούθηση αυτών των ζωτικών σωματικών λειτουργιών. Έτσι, μόνο ένα ποσοστό 25% του συνειδητού νου απομένει για να ασχοληθεί με αυτό που γνωρίζουμε ως συνειδητές σκέψεις.

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό που ονομάζουμε Άλφα. Το Άλφα αντιστοιχεί στο υποσυνείδητο, και μ' αυτό ασχολούμαστε στην ύπνωση. Αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται από ικανότητα συγκέντρωσης σε ποσοστό 95 έως 100% - πολύ ανώτερο από την απόδοση 25% του συνειδητού ή Βήτα επιπέδου.

Παραδείγματα δραστηριότητας στο επίπεδο Άλφα είναι η ύπνωση, ο διαλογισμός η βιοανάδραση, η ονειροπόληση, το πέρασμα στον φυσικό ύπνο και η αφύπνιση. Η ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση του νου. Δεν είναι ύπνος. Όταν είναι κανείς υπνωτισμένος, εξακολουθεί να έχει πλήρη επίγνωση.

Το επόμενο επίπεδο νοητικής δραστηριότητας ονομάζεται Θήτα, και είναι το τμήμα του υποσυνείδητου που λειτουργεί στον ελαφρύ ύπνο. Ο όρος συνειδητό σημαίνει ξύπνιο. Ασυνείδητο σημαίνει όχι ξύπνιο και χωρίς επίγνωση.

Το τελευταίο επίπεδο ονομάζεται Δέλτα, αντιστοιχεί στον βαθύτερο ύπνο και σ' αυτό το επίπεδο, το υποσυνείδητο αναπαύεται περισσότερο. Οι υποβολές δεν ακούγονται σ' αυτό το επίπεδο, που διαρκεί περίπου τριάντα με σαράντα λεπτά κάθε νύχτα.

Κάθε πρωί που ξυπνάμε, περνάμε από τη φυσική ύπνωση (Άλφα) στην πλήρη συναίσθηση (Βήτα). Όταν πηγαίνουμε για ύπνο το βράδυ, περνάμε από το Βήτα (πλήρης συναίσθηση) στο Άλφα (φυσική ύπνωση), στο Θήτα (ελαφρύς ύπνος), στο Δέλτα (βαθύς ύπνος), στο Θήτα (ελαφρύς ύπνος), στο Άλφα, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
"Χάρτης Εγκεφάλου"


Η Εμπειρία του Υπνωτισμού

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, θα βρίσκεστε σε κατάσταση Άλφα. Τι θα νιώθετε; Πώς ακριβώς είναι η υπνωτική κατάσταση;

Η ύπνωση είναι απλώς το παραμέρισμα του συνειδητού και η άμεση επαφή με το υποσυνείδητο. Σε καμιά στιγμή δεν θα κοιμάστε.

Όταν λειτουργούμε με πλήρη συναίσθηση (βήτα), λειτουργούν τόσο το υποσυνείδητο όσο και το συνειδητό. Η φυσική εμπειρία της ύπνωσης θα είναι ακριβώς όμοια με εκείνη της πλήρους συναίσθησης, με τρεις εξαιρέσεις:

1ον - η συγκέντρωσή σας θα είναι περισσότερο εστιασμένη, σχεδόν 100% σε σύγκριση με την αποδοτικότητα 25% του συνειδητού.

2ον - θα νιώθετε όλους τους μυς του σώματος σας χαλαρωμένους. (Μερικοί άνθρωποι νιώθουν σαν να πλέουν, άλλοι νιώθουν μια ζεστασιά ή ένα μούδιασμα. Οι περισσότεροι νιώθουν ένα βάρος, ιδίως στα χέρια και στα πόδια).

3ον - υπάρχει αυτό που ονομάζω «ακινησία». Ο όρος δεν είναι τεχνικά ακριβής, γιατί πάντα μπορεί κανείς να κινήσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος σε οποιαδήποτε στιγμή. Ο υπνωτισμένος άνθρωπος δεν θέλει να κινηθεί και επομένως δεν κινείται. Πολλοί έχουν συγκρίνει αυτό το φαινόμενο με τη χορήγηση υποξειδίου του αζώτου (ιλαρυντικού αερίου) στο οδοντιατρείο. Η σύγκριση είναι ακριβής, επειδή το υποξείδιο του αζώτου οδηγεί χημικά τον άνθρωπο σε κατάσταση ύπνωσης.

Έτσι, ένας υπνωτισμένος άνθρωπος βιώνει αυξημένη συγκέντρωση, πλήρη χαλάρωση και παρουσιάζει έλλειψη κίνησης. Επίσης, οι αισθήσεις μας -ακοή, αφή, όσφρηση κ.λπ. είναι περισσότερο ανεπτυγμένες και ακριβείς σε κατάσταση ύπνωσης. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει ανύψωση, εκτόξευση ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο ύπνου…

Παραδείγματα φυσικής καθημερινής ύπνωσης είναι μεταξύ άλλων η ονειροπόληση, η μετάβαση στον φυσιολογικό ύπνο τη νύχτα, η παρακολούθηση των περισσότερων τηλεοπτικών προγραμμάτων, η παρακολούθηση των καθαριστήρων του παρμπρίζ μια βροχερή νύχτα, η παρακολούθηση στύλων του ηλεκτρικού ή λευκών γραμμών σ' έναν αυτοκινητόδρομο τη νύχτα (ύπνωση του αυτοκινητόδρομου), η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος που η πλοκή του σας απορροφά τόσο ώστε να χάνετε την αίσθηση του χρόνου.

Σκεφτείτε για μια στιγμή μια ονειροπόληση. Όταν ονειροπολείτε, συγκεντρώνετε το νου σας σ' ένα πρόσωπο, ένα μέρος ή ένα γεγονός - συνήθως ευχάριστο.

Δεν σας ενδιαφέρει ο καιρός η ώρα, ή αν τα ρούχα σας είναι πολύ φαρδιά ή πολύ στενά. Αν κάποιος βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο μαζί σας την ώρα που ονειροπολείτε, ίσως χρειαζόταν να κροταλίσει τα δάχτυλα του και να φωνάξει τ' όνομά σας για να τραβήξει την προσοχή σας Αυτή είναι η κατάσταση Άλφα και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα φυσικής ύπνωσης.

Όλοι ονειροπολούν οι περισσότεροι άνθρωποι, μάλιστα, αφιερώνουν στην ονειροπόληση τρεις με τέσσερις ώρες κάθε μέρα που σημαίνει, ότι περνούν τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα σε φυσική ύπνωση. Επομένως, η ύπνωση είναι μια φυσική και φυσιολογική κατάσταση του νου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Αντιθέτως χωρίς τη φυσική ύπνωση, το στρες της καθημερινής ζωής θα μας σκότωνε όλους.

Επειδή οι αισθήσεις μας είναι οξυμένες κατά τη διάρκεια της ύπνωσης είμαστε λιγότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα ή άλλες μορφές τραυματισμού. 

Τα Επίπεδα της Ύπνωσης


Τι συμβαίνει με τα διάφορα επίπεδα ή στάδια της ύπνωσης; Σήμερα, οι επιστήμονες ταξινομούν πάνω από πενήντα διαφορετικά επίπεδα ύπνωσης αλλά για απλοποίηση θα διαιρέσω την ύπνωση σε τρία κύρια επίπεδα.

Το πρώτο ονομάζεται ελαφρά ύπνωση: Σ' αυτό το επίπεδο ο άνθρωπος είναι χαλαρωμένος και ίσως δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης. Αν και στο επίπεδο αυτό μπορεί να επιτευχθούν αναδρομές και μεταφορά, οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι πολύ ατελείς.

Επιπλέον, σε περίπτωση φοβιών, συνηθειών, κατάθλιψης κ.λπ., αυτό το επίπεδο έχει περιορισμένη δυνατότητα αποδοχής περίπλοκων ή δύσκολων εκπαιδευτικών τεχνικών. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε ποσοστό 90 με 95% μπορούν να φθάσουν σ' αυτό το επίπεδο.

Το δεύτερο επίπεδο ονομάζεται μέτρια ύπνωση: Σε αυτό το επίπεδο, ο άνθρωπος είναι πληρέστερα χαλαρωμένος και πιο ικανός να δεχθεί δύσκολες ή περίπλοκες εκπαιδευτικές υποβολές. Μπορεί να ξαναζήσει πιο έντονα και να νιώσει πραγματικά ένα γεγονός ή μια σκηνή, στην αναδρομή ή τη μεταφορά. Σ' αυτό το επίπεδο ο άνθρωπος μπορεί να έχει συναίσθηση των εξωτερικών θορύβων, αλλά δεν του αποσπούν την προσοχή. Περίπου 70% των ανθρώπων μπορούν να φθάσουν σ' αυτό το επίπεδο.

Το τελευταίο επίπεδο ονομάζεται βαθιά ή υπνοβατική ύπνωση: Είναι το επίπεδο που χρησιμοποιείται συνήθως στους δημόσιους υπνωτισμούς επειδή ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η «υπνοαμνησία».

Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν θα θυμάται τι έκανε ή τι είπε κατά την ύπνωση, εκτός αν του πούμε να θυμάται ειδικά κάτι συγκεκριμένο όταν ξυπνήσει. Μόνο περίπου 5% των ανθρώπων μπορούν να φθάσουν σ' αυτό το επίπεδο, που χαρακτηρίζεται επίσης από θετικές παραισθήσεις (το να βλέπει κάποιος ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει) και από αρνητικές παραισθήσεις (το να μην μπορεί να δει ένα αντικείμενο που υπάρχει).


Ωστόσο, ακόμη και σ' αυτό το βαθύ επίπεδο, δεν μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο να πει ή να κάνει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ηθικό ή δεοντολογικό κώδικά του. Ένα υπνωτισμένο άτομο δεν βρίσκεται ποτέ κάτω από τον έλεγχο οποιουδήποτε άλλου, εκτός από τον εαυτό του. Δεν εργαζόμαστε σ' αυτό το επίπεδο, εκτός αν θέλουμε να τεκμηριώσουμε μια αναδρομή ή ασχολούμαστε με άλλους τύπους έρευνας. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά απλώς περιττό.

Αυτούπνωση

Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ύπνωση και τις κλινικές εφαρμογές της υπνοθεραπείας είναι εντονότερο από ποτέ. Στην Αμερική διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο στις ιατρικές και οδόντιατρικές σχολές, σε τμήματα ψυχολογίας και σε άλλους επισημονικούς κλάδους. Σε πολλές χώρες υπάρχουν επιστημονικές εταιρείες και άλλοι επαγγελματικοί οργανισμοί, ενώ ιδρύονται συνεχώς νέοι φορείς που προσελκύουν όλο και περισσότερα μέλη, τα οποία ασχολούνται με την έρευνα και ή χρησιμοποιούν την ύπνωση ως θεραπευτικό μέσο και ως ένα πολύ αποτελεσματικό νοητικό εργαλείο για να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στην εποχή μας είναι απαραίτητο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά να γνωρίσουμε τις εσωτερικές δυνάμεις μας και να μάθουμε να τις ελέγχουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με την αυτούπνωση αναπτύσσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του νου μας, μέσω του οραματισμού, της φαντασίας, της θετικής σκέψης και του διαλογισμού.

Η ύπνωση είναι μία απολύτως φυσική κατάσταση του νου, στην οποία βρισκόμαστε αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο συνειδητός - κριτικός νους μπαίνει στην άκρη και έρχεται στο προσκήνιο το υποσυνείδητο, το οποίο έχει όλες τις πληροφορίες και τις δυνατότητες να δημιουργεί δραστικές αλλαγές στη ζωή μας και να μας υποστηρίζει για να πετύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, εκπαιδευόμαστε να πηγαίνουμε εκεί συνειδητά και να εργαζόμαστε, ώστε να έχουμε αυτές τις επιθυμητές αλλαγές.


Είναι όπως μαθαίνουμε να οδηγούμε αυτοκίνητο. Αν ξέρω να οδηγώ σωστά, λύνω προβλήματα, πηγαίνω στον προορισμό μου. Αν δεν ξέρω, μάλλον δημιουργώ προβλήματα και στον εαυτό μου και στους άλλους. 

Η ύπνωση είναι απλώς το παραμέρισμα του συνειδητού και η άμεση επαφή με το υποσυνείδητο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου